Jury 2012

prof. dr hab. Tomasz Borecki – dyrektor Instytutu Problemów Współczesnej Cywilizacji, Doradca Prezydenta RP, b. rektor Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego

prof. dr hab. Robert Hołyst – dyrektor Instytutu Chemii Fizycznej Polskiej Akademii Nauk

prof. dr hab. Bogusław Smólski – przewodniczący Rady Fundacji Edukacyjnej Perspektywy, b. dyrektor Narodowego Centrum Badań i Rozwoju, b. rektor Wojskowej Akademii Technicznej

prof. dr hab. med. Tadeusz Tołłoczko – członek Okręgowej Rady Lekarskiej w Warszawie, były rektor Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, doktor honoris causa Uniwersytetu Medycznego w Łodzi